Charles Baudelaire »
Paul Verlaine »
Jean Arthur Rimbaud »
Tristan Corbiere »
William Shakespeare »
Dante Alighieri »
Mihangel Bregalad »
J.B.Cross »
Edgar Allan Poe »
Francois Villon »
Rainer Maria Rilke »
William Blake »
Marceline Desbordes-Valmorová »

 · Kytice
 · Jeho návrat
 · Nezapomnět
 · Odříkání
 · * * *
 · Dívka a doupnák
 · Bludná du?e
 · Bdění
 · V zimě
 · Tvář ve vodě
 · Zda sám bys byl
 · Vzpomínka
 · Vzkázání od ?eny
 · Večerní sbohem
 · Večer
 · Upřímná
 · Tichounké sbohem
 · Spí??
 · Poslední setkání
 · Osamělé hnízdo
 · Opadaný vínek
 · Odloučení
 · Nech nás zaplakat
 · Na úsvitě loučení
 · Modlitba ?eny
 · Mít na mysli
 · Má světnička
 · Jdi v pokoji
 · Elegie
 · Dopis panu Alphonsu de Lamarte
 · Čekání
 · Co jste učinil?
 · Bezesnost
 · * * *

Stephame Mallarme »
Jean Moréas »
René Arcos »
Charles Vildrac »

Karel Hynek Mácha »
Fráňa ?rámek »
Karel Jaromír Erben »
Jiří Wolker »
Karel Toman »
Vítězslav Nezval »
Gelmisia »
Petr Srefl »
Michal Koąč »
Mína »
Jakub Hemala »
Martin M. ?imeček »
Ondřej Bouda »
hlianská poezie »
Jan Opolský »
Josef Hora »
Muriel »
Allemand »


Tichounké sbohem
Marceline Desbordes-Valmorová

Hledej odcházeje
jako já, ať zvíš,
čí srdce ti přeje
a kdo je ti blíž!

Lásku, od níž pláči,
od očí mi vzal,
duše nevystačí
na tak mnohý žal!

Rozum má rád málo,
než moc, raděj nic;
srdce, bloud, si vzalo
víc než polovic!

Když tu píšu tiše,
ať tě nevzbudí
žal, jejž nevydýše
bázeň, která bdí!

Štká-li, sobě žena
moci ubírá;
v sobě neviděna
ať si umírá!

Když dřímota duši
mdlobnou uchopí,
ne, to nejsou uši,
jež ji pochopí.

Pocvičené zraky
jsou si čítankou,
přijdou n azázraky
stránku za stránkou!

Je to rajské čtení,
když se miluje;
jeden-li se změní,
dokonáno je!


Přeložila Zdeňka PavlouskováPowered by www.freewebtemplatesnow.com