Charles Baudelaire »
Paul Verlaine »
Jean Arthur Rimbaud »
Tristan Corbiere »
William Shakespeare »
Dante Alighieri »
Mihangel Bregalad »
J.B.Cross »
Edgar Allan Poe »
Francois Villon »
Rainer Maria Rilke »

 · Ten, který se dívá
 · Ten, který čte
 · Večer
 · Podzim
 · Baudelaire

William Blake »
Marceline Desbordes-Valmorová »
Stephame Mallarme »
Jean Moréas »
René Arcos »
Charles Vildrac »

Karel Hynek Mácha »
Fráňa Šrámek »
Karel Jaromír Erben »
Jiří Wolker »
Karel Toman »
Vítězslav Nezval »
Gelmisia »
Petr Šrefl »
Michal Košč »
Mína »
Jakub Hemala »
Martin M. Šimeček »
Ondřej Bouda »
hlianská poezie »
Jan Opolský »
Josef Hora »


Ten, jenž se dívá
Rainer Maria Rilke

Chci stromům bouře odkoukat,
jež rozechvějí po tak skvělé
době mé oko zúzkostnělé,
chci v dálce věcem naslouchat,
jež neunesu bez přítele,
bez sestry nesvedu mít rád.

Co všechno bouře nepřetváří,
jak pročesává čas i háj:
vše věčné je, jak mimo stáří;
jak veršík, zbylý po žaltáři,
vypadá přísný, chmurný kraj.

Je nepatrné, s čím se rveme,
a obrovité, co rve nás;
jak věci, bezejmené, němé,
vzdejme se té, již nezmůžeme,
bouři, jež vzdouvá širý čas.

To je ten anděl, který trůní
starozákonním soupeřům:
když touhy jeho protivníků
v kov utuhnou v bojovém ryku,
cítí je pod prsty jak struny,
z nichž loudí hloubku k nápěvům.

Kdo tímto andělem byl ničen,
jenž ušetřil nás často ran,
povstane veliký a vztyčen,
tou přísnou rukou zformován,
jež laská tím, že hněte v něm.
Ten už se po vítězství neptá.
Ten ví, že roste, když je deptán
větším a větším soupeřem.


Přeložil Lumír ČivrnýPowered by www.freewebtemplatesnow.com