Charles Baudelaire »
Paul Verlaine »
Jean Arthur Rimbaud »
Tristan Corbiere »
William Shakespeare »
Dante Alighieri »
Mihangel Bregalad »
J.B.Cross »
Edgar Allan Poe »
Francois Villon »
Rainer Maria Rilke »
William Blake »
Marceline Desbordes-Valmorová »

 · Kytice
 · Jeho návrat
 · Nezapomnět
 · Odříkání
 · * * *
 · Dívka a doupnák
 · Bludná du?e
 · Bdění
 · V zimě
 · Tvář ve vodě
 · Zda sám bys byl
 · Vzpomínka
 · Vzkázání od ?eny
 · Večerní sbohem
 · Večer
 · Upřímná
 · Tichounké sbohem
 · Spí??
 · Poslední setkání
 · Osamělé hnízdo
 · Opadaný vínek
 · Odloučení
 · Nech nás zaplakat
 · Na úsvitě loučení
 · Modlitba ?eny
 · Mít na mysli
 · Má světnička
 · Jdi v pokoji
 · Elegie
 · Dopis panu Alphonsu de Lamarte
 · Čekání
 · Co jste učinil?
 · Bezesnost
 · * * *

Stephame Mallarme »
Jean Moréas »
René Arcos »
Charles Vildrac »

Karel Hynek Mácha »
Fráňa ?rámek »
Karel Jaromír Erben »
Jiří Wolker »
Karel Toman »
Vítězslav Nezval »
Gelmisia »
Petr Srefl »
Michal Koąč »
Mína »
Jakub Hemala »
Martin M. ?imeček »
Ondřej Bouda »
hlianská poezie »
Jan Opolský »
Josef Hora »
Muriel »
Allemand »


Zda sám bys byl
Marceline Desbordes-Valmorová

Ach, moci připnouti si křídla,
vše zmohlo by jich vanutí.
Kdybych kde zvlhlé oči zhlídla,
zjasnila bych je perutí.
Ach, snésti se k tvé okenici
a v hloubce snové vidiny
zavadit o tvé srdce spící,
zda prchnul bys, můj jediný?

A což kdyby nám rajská vize
zotvírala své svatyně
a jako kvítek na lodyze
bych se ti chvěla na klíně:
kdybych tě, žena, vlekla chvíli,
já, jež se bojím bez viny,
abychom duši netrápili,
zda šel bys rád, můj jediný?

Půlnoční luna kráčí tiše,
poutnicím svítí na čelo.
Jak pěkně, srdce sotva dýše,
vstříc tobě by se kráčelo.
Tenkrát, kdy láska byla s námi,
v náš vzdech se lil dech květiny:
jak v onen čas, jenž dosud mámí,
byl bys teď sám, můj jediný?

Kdy vzejde den, můj sen se mine.
Sny na slunci se přitají.
A moje křídlo holubinné
ti dodá srdce potají.
V zobáčku nese vzdech tvé milé.
Z mých rukou je, z mé dědiny.
To ptáče, po mně zasmušilé,
pohlaď mi je, můj jediný!


Přeložila Zdeňka PavlouskováPowered by www.freewebtemplatesnow.com