Charles Baudelaire »
Paul Verlaine »
Jean Arthur Rimbaud »
Tristan Corbiere »
William Shakespeare »
Dante Alighieri »
Mihangel Bregalad »
J.B.Cross »
Edgar Allan Poe »
Francois Villon »
Rainer Maria Rilke »
William Blake »
Marceline Desbordes-Valmorová »

 · Kytice
 · Jeho návrat
 · Nezapomnět
 · Odříkání
 · * * *
 · Dívka a doupnák
 · Bludná duše
 · Bdění
 · V zimě
 · Tvář ve vodě
 · Zda sám bys byl
 · Vzpomínka
 · Vzkázání od ženy
 · Večerní sbohem
 · Večer
 · Upřímná
 · Tichounké sbohem
 · Spíš?
 · Poslední setkání
 · Osamělé hnízdo
 · Opadaný vínek
 · Odloučení
 · Nech nás zaplakat
 · Na úsvitě loučení
 · Modlitba ženy
 · Mít na mysli
 · Má světnička
 · Jdi v pokoji
 · Elegie
 · Dopis panu Alphonsu de Lamarte
 · Čekání
 · Co jste učinil?
 · Bezesnost
 · * * *

Stephame Mallarme »
Jean Moréas »
René Arcos »
Charles Vildrac »

Karel Hynek Mácha »
Fráňa Šrámek »
Karel Jaromír Erben »
Jiří Wolker »
Karel Toman »
Vítězslav Nezval »
Gelmisia »
Petr Šrefl »
Michal Košč »
Mína »
Jakub Hemala »
Martin M. Šimeček »
Ondřej Bouda »
hlianská poezie »
Jan Opolský »
Josef Hora »


Jeho návrat
Marceline Desbordes-Valmorová

Vím, že ho nenávidět mám!
Zranil mou duši. Pláč a lkaní
jsou jako oheň k nezdolání,
jakpak ten smutek překonám?
Vím, že ho nenávidět mám.

Způsobil mi jen samý žal.
Když odjel, klid jsem nalezla si.
Teď vrátil se a kouzlem krásy
i jménem mým, jež zašeptal,
způsobil mi jen samý žal.

V polibku na uvítanou
mě celou duší hledal zase,
má duše marně skrývala se;
poznala znova lásku svou
v polibku na uvítanou.

Říká, že neodejde již,
S radostí hrůza přepadne mě,
to mám ho vskutku vídat denně?
Jsme ztraceni! Můj Bože, slyš,
říká, že neodejde již!


Přeložila Anděla Janoušková

Powered by www.freewebtemplatesnow.com